Skip to Content

Nation Parks of Taiwan

::: Ở đằng trước

:::

“Cùng nhau đến chung bàn - Triển lãm đặc biệt văn hóa ẩm thực Đài Giang” thưởng thức văn hóa ẩm thực, thể hiện phong thái nhân văn địa phương

Phòng Quản lý Công viên Quốc gia Đài Giang nỗ lực trong việc bảo tồn thiên nhiên, tiếp tục để cho người dân biết đến Đài Giang từ các góc độ khác nhau bằng phương thức trưng bày đa dạng. Triển lãm đặc biệt lần này lấy cuốn sách “Tìm kiếm hương vị xưa Đài Giang” do Phòng Quản lý Công viên Quốc gia Đài Giang phát hành làm chủ chốt, tìm hiểu trí tuệ đời sống được phản ánh bởi văn hóa ẩm thực, từ thói quen ăn uống thời xưa tại Đài Giang và các món ăn hương vị xưa, vật liệu món ăn, phương thức nấu nướng, dụng cụ đựng món ăn v.v..., để mọi người có thể cảm nhận dễ dàng hơn sự thay đổi môi trường, sự phát triển nhân văn và bối cảnh thăng trầm của ngành công nghiệp tại khu vực Đài Giang trong 400 năm qua, đi sâu hiểu rõ về Đài Giang.

Ngoài việc giúp người dân hiểu rõ về thói quen sinh hoạt địa phương Đài Giang và diễn tả như thế nào những biểu hiện về mặt ẩm thực, các dụng cụ truyền thống được sử dụng trong hoạt động đánh bắt cá, lời kể và phóng sự của các bô lão địa phương, món ngon đặc sắc tại các khu xã khác nhau tại Đài Giang, ngoài ra còn trải nghiệm trò chơi vượt ải mang văn hóa bàn ăn ẩm thực của Đài Giang.

Trưng bày tại Phòng Triển lãm đặc biệt tầng 2 Trung tâm Du khách của Phòng Quản lý Công viên Quốc gia Đài Giang kể từ ngày hôm nay đến ngày 01 tháng 08 năm 2021.

Cùng nhau đến chung bàn - Triển lãm đặc biệt văn hóa ẩm thực Đài Giang,3 ảnh trong tổng số.
Cùng nhau đến chung bàn - Triển lãm đặc biệt văn hóa ẩm thực Đài Giang