Skip to Content

:::

Thái Lỗ Các

Ở đằng trướcCỡ chữ:

Phòng Quản lý Thái Lỗ Các cho ra hoạt động "Có hẹn với Thiên Tường", có 17 buổi trong cả năm, nhân viên thuyết trình miễn phí đưa bạn đi sâu khám phá Lục Thủy, Thiên Tường, Bạch Dương

Phòng Quản lý Công viên Quốc gia Thái Lỗ Các năm nay tiếp tục cho ra hoạt động "Có hẹn với Thiên Tường", được tổ chức vào thứ Bảy của tuần thứ nhất hoặc tuần thứ hai hàng tháng, 2 buổi 1 ngày, tuyến đường theo chủ đề có "Tìm kiếm trong rậm rạp, tham quan thắng cảnh trên đường đi bộ Bạch Dương", "Chuyến du lịch mùa xuân trên đường đi bộ Lục Thủy - Chương côn trùng và nhân văn", "Cổ vãng kim lai Thiên Tường và đường đi bộ Tháp Bì Đa", "Thăm hỏi bộ lạc Thái Lỗ Các - Bộ lạc Đà Ưu Ân". Hoạt động sẽ do tình nguyện viên thuyết trình chuyên nghiệp của Công viên quốc gia Thái Lỗ Các giải thích trong suốt hành trình, đi sâu khám phá câu chuyện tự nhiên và nhân văn mà bạn chưa hề biết.

Hoạt động này có nét đặc biệt đó là hoàn toàn miễn phí, cũng không cần báo danh trước, chỉ cần tập hợp tại thời gian và địa điểm được chỉ định để báo danh tại chỗ là có thể bắt đầu hành trình một cách đơn giản. Nguyên tắc của mỗi lần hoạt động hạn chế 30 đến 40 người, chỉ cần tự chuẩn bị bữa trưa, nước uống và vật dụng tránh mưa, là có thể hưởng thụ một chuyến du lịch mang tính kiến thức và cảm xúc.

Có hẹn với Thiên Tường,Tổng cộng có 2 ảnh
Có hẹn với Thiên Tường

 

trở lại