Skip to Content

:::

Thái Lỗ Các

Ở đằng trướcCỡ chữ:

Kể chuyện đời sống của dân tộc Thái Lỗ Các bằng âm nhạc và điệu nhảy - Hội âm nhạc bộ lạc Thái Lỗ Các, sàn Thái Lỗ Các ra mắt

Một loạt các hoạt động Hội âm nhạc bộ lạc Thái Lỗ Các lết hợp với âm nhạc, vũ đạo và văn hóa đời sống của dân tộc Thái Lỗ Các, năm nay sẽ tổ chức 4 buổi biểu diễn, vào ngày 06/03, 05/06, 04/09, 04/12, mỗi buổi biểu diễn kéo dài từ 40 phút đến 80 phút, mời đến 10 đoàn âm nhạc vũ đạo dân tộc Thái Lỗ Các thay phiên diễn xuất.

Nội dung tiết mục chủ ybao gồm ca khúc, vũ đạo truyền thống và các nhạc cụ đàn gỗ, kèn, sáo ngắn của dân tộc Thái Lỗ Các, còn có ca khúc sáng tác ngôn ngữ dân tộc Thái Lỗ Các. Ngoài âm nhạc và vũ đạo ra, còn mời đến đoàn thể khu xã sắp xếp hoạt động trải nghiệm văn hóa áo dân tộc, cõng thúng, giã gạo và vật liệu ẩm thực truyền thống, cảm nhận nội hàm đời sống truyền thống của dân tộc Thái Lỗ Các.

Thời gian diễn xuất Hội âm nhạc bộ lạc từ 2:30 - 3:50 chiều, hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống từ 1:30 - 3:30 chiều. Có thể thấy sự đan xen âm nhạc vũ điệu giữa truyền thống và hiện đại của văn hóa núi rừng dân tộc Thái Lỗ Các.

Hội âm nhạc bộ lạc liên tục tổ chức 16 năm, cũng đã thúc đẩy sự kế thừa cũng như đổi mới của văn hóa núi rừng dân tộc Thái Lỗ Các.

 

Kể chuyện đời sống của dân tộc Thái Lỗ Các bằng âm nhạc và điệu nhảy - Hội âm nhạc bộ lạc Thái Lỗ Các, sàn Thái Lỗ Các ra mắt,Tổng cộng 4 ảnh.
Kể chuyện đời sống của dân tộc Thái Lỗ Các bằng âm nhạc và điệu nhảy - Hội âm nhạc bộ lạc Thái Lỗ Các, sàn Thái Lỗ Các ra mắt
trở lại