Skip to Content

:::

Tin tức

Ở đằng trướcCỡ chữ:

Quản lý chia dòng chảy hoạt động trên nước tại cửa thoát nước hồ Hậu Bích, nâng cao chất lượng giải trí

Gần đây thời sự trên mạng đề cập, phía Tây cửa thoát nước hồ Hậu Bích (thường gọi là Bali thu nhỏ) nghiêm cấm các hoạt động trên nước như thuyền độc mộc và bơi thuyền kiểu đứng (SUP) vô cớ, Phòng Quản lý Công viên Quốc gia Khẩn Đinh giải thích điều này thực ra là để phối hợp với quy phạm giải trí trên biển đối với mùa du lịch thay đổi du khách tại địa phương, khí hậu đặc biệt và hạn chế địa lý.

“Phương án quản lý hoạt động giải trí tại khu vực biển của Công viên quốc gia Khẩn Đinh” được Phòng Quản lý Công viên Quốc gia Khẩn Đinh sửa đổi năm 2020 để khuyến khích hoạt động giải trí lành mạnh trên biển đã quy hoạch mở cửa cho các hoạt động giải trí trên biển không có động lực như thuyền độc mộc và SUP v.v..., đồng thời thông báo thực thi từ ngày 01 tháng 04 năm 2020.

Quy phạm chia dòng chảy hoạt động giải trí trên biển, tránh xung đột với nhau trong thời gian diễn ra hoạt động

1. Mùa hè khi không có gió mùa Đông Bắc, chia dòng chảy thuyền độc mộc hoặc SUP đến khu đầm phá hồ Hậu Bích, bãi biển Bali thu nhỏ dành cho nhiều các hoạt động nghịch nước, lặn ngụp của gia đình vào kỳ nghỉ hè.

2. Trong thời gian không phải mùa hè, do số người tham gia hoạt động giải trí trên nước ít hơn, thì không quản chế chia dòng chảy.

Quản lý chia dòng chảy hoạt động trên nước tại cửa thoát nước hồ Hậu Bích, nâng cao chất lượng giải trí
Quản lý chia dòng chảy hoạt động trên nước tại cửa thoát nước hồ Hậu Bích, nâng cao chất lượng giải trí
Quy phạm chia dòng chảy hoạt động giải trí trên biển, tránh xung đột với nhau trong thời gian diễn ra hoạt động
Quy phạm chia dòng chảy hoạt động giải trí trên biển, tránh xung đột với nhau trong thời gian diễn ra hoạt động
Mùa hè khi không có gió mùa Đông Bắc, chia dòng chảy thuyền độc mộc hoặc SUP đến khu đầm phá hồ Hậu Bích, bãi biển Bali thu nhỏ dành cho nhiều các hoạt động nghịch nước, lặn ngụp của gia đình vào kỳ nghỉ hè.
Mùa hè khi không có gió mùa Đông Bắc, chia dòng chảy thuyền độc mộc hoặc SUP đến khu đầm phá hồ Hậu Bích, bãi biển Bali thu nhỏ dành cho nhiều các hoạt động nghịch nước, lặn ngụp của gia đình vào kỳ nghỉ hè.
trở lại