Skip to Content

:::

Tin tức

Ở đằng trướcCỡ chữ:

Thành quả di rời thực vật ngoại lai tại khu vực ngắm sương mù Công viên quốc gia Tuyết Bá

Sinh vật tại khu vực ngắm sương mù rất phong phú, loài giống cực đa dạng, khiến nhóm thực vật ở xu thế phức tạp, thể hiện tầng lớp rừng cây biến hóa phong phú, thực vật nguyên sinh giống như phương tiên hoa, long đởm Alishan v.v...

Sự xung đột sinh thái mà thực vật ngoại lai xâm lấn đem lại đối với vùng đất sinh sôi của thực vật nguyên sinh không thể coi thường, việc di rời thực vật ngoại lai là việc làm cần thiết cấp bách. Quả cây đầu mùa hè và mùa thu chưa chín muồi, là thời gian di rời thích hợp nhất.

Phòng Quản lý Công viên quốc gia Tuyết Bá năm ngoái đã mời Phòng Quản lý Khu rừng Tân Trúc - Cục Lâm nghiệp, tình nguyện viện của Phòng Quản lý Công viên quốc gia Tuyết Bá và người dân thông thường cùng tham gia hoạt động di rời thực vật ngoại lai, chủ yếu di rời nhiều loại thực vật ngoại lai như bồ công anh Tây dương, hòa thảo v.v... Phòng Quản lý Công viên quốc gia Tuyết Bá sẽ tổ chức các hoạt động không định kỳ, hy vọng thông qua hành động di rời thực vật ngoại lại tai khu vực ngắm sương mù, đem lại cơ hội sống mới cho môi trường.

Hạt giống của loài thực vật ngoại lai dễ phát tán, như bánh xe lăn chèn kẹp vào lốp xe, dính lên người đưa vào theo, yêu cầu du khách tránh đem hạt giống của thực vật ngoại lai vào trong Công viên.

thực vật ngoại lai tại khu vực ngắm sương mù Công viên quốc gia Tuyết Bá,2 ảnh tổng cộng.
thực vật ngoại lai tại khu vực ngắm sương mù Công viên quốc gia Tuyết Bá
Thành quả di rời thực vật ngoại lai tại khu vực ngắm sương mù Công viên quốc gia Tuyết Bá,2 ảnh tổng cộng.
Thành quả di rời thực vật ngoại lai tại khu vực ngắm sương mù Công viên quốc gia Tuyết Bá
trở lại